تبلیغات
خاطرات من - خیلی سخته...
خاطرات من
پنجشنبه 19 مرداد 1391

خیلی سخته...

پنجشنبه 19 مرداد 1391

نوع مطلب :
نویسنده :شمیم .

خیلی سخته با اشک و بغض بنویسی اما با خنده بخونن.

خیلی سخته که بنویسی همه بخونن جز اونی که باید بخونه.

خیلی سخته بنویسی اما ندونن چرا مینویسی.

خیلی خیلی سخته بنویسی اما ندونن واسه کی مینویسی.

خیلی سخته بنویسی اما نتونی یه بار دیگه نوشتتو بخونی.

خیلی سخته که از نوشته هات فقط به عنوان جمله ی عاشقانه یاد کنن.

خیلی سخته زیباترین جمله ای که مینویسی مسخره ترین جمله برای دیگری باشد.

خیلی سخته فکر کنن نوشته هات شعاره نه حقیقت.

پس همان بهتر که ننویسی...