تبلیغات
خاطرات من - خسته از زندگی
خاطرات من
یکشنبه 6 فروردین 1391

خسته از زندگی

یکشنبه 6 فروردین 1391

نوع مطلب :
نویسنده :شمیم .

 

 

بی دل و خسته در این شهرم و دلداری نیست


غم دل با که توان گفت که غمخواری نیست


شب به بالین من خسته به غیر از غم دوست


زآشنایان کهن یار و پرستاری نیست


یا رب این شهر چه شهری است که صد یوسف دل


به کلافی بفروشیم و خریداری نیست


فکر بهبود خود ای دل بکن از جای دگر


کاندر این شهر طبیب دل بیماری نیست..