تبلیغات
خاطرات من - to my love
خاطرات من
یکشنبه 6 فروردین 1391

to my love

یکشنبه 6 فروردین 1391

نوع مطلب :
نویسنده :شمیم .

 

To you my love


In the morning

When the sun

Is just starting to light the day

I am awakened

And my first thoughts are of you

At night

I stare at the dark trees

Silhouetted against the quiet stars

I am entranced into a complete

Peacefulness

And my last thoughts are of you[/align]

به تو ای عشق من


صبحگاهان

وقتی آفتاب

در حال روشن كردن روز است

من بیدارم

و اولین فكرم تویی


شبانگاهان

در تاریكی به درختان خیره می شوم

كه چون سایه هایی در مقابل ستارگان خاموش

قد كشیده اند

مجذوب این آرامش مطلق می شوم

و آخرین فكرم تویی