تبلیغات
خاطرات من - بردن یا باختن؟؟؟؟؟
خاطرات من
دوشنبه 7 فروردین 1391

بردن یا باختن؟؟؟؟؟

دوشنبه 7 فروردین 1391

نوع مطلب :
نویسنده :شمیم .

زندگی یعنی بازی. سه ، دو ، یک … سوت داور............ بازی شروع شد!!! دویدی ، دست و پا زدی ، غرق شدی ، دل شکستی ، عاشق شدی ، بی رحم شدی ، مهربان شدی… بچه بودی ، بزرگ شدی ، پیر شدی سوت داورــــــ0?ــــــــــ بازی تمام شد... زندگی را باختی

اشکاتو پاک کن همسفر گاهی باید بازی رو باخت اما اینو یادت باشه باز می شه زندگی رو ساخت